dissabte, 28 de febrer del 2015

Dates de la preinscripció del curs 2015-2016
El Departament d'Ensenyament ha fet públiques les dates previstes pel procés de preinscripció. Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2015-2016. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • Del 10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
 • Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 19 al 29 de maig, per als programes de formació i inserció.
 • del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i de disseny.
 • Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius.
 • Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults, excepte els ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre.
 • Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.
 • de l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
 • Del 4 al 15 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades els competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.
 • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març


Més informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada